UITNODIGING (scan QR-code om in te schrijven)
Save the date: Bijeenkomst veilig sportklimaat op vrijdag 30 september 2022

Locatie: Koningin Beatrix Centrum in Wehl (Gelderland) Inloop vanaf 19:00 uur,
aanvang 19:30 uur , 21:00 uur einde plenair deel aansluitend gezellige netwerkborrel

Beste bestuurders, school docenten, trainers, leiders, (buurt) sport coaches, vertrouwenscontactpersonen, ouders/verzorgers van o.a sportverenigingen uit Gelderland,

Als bestuurslid van uw sportclub zet u zich dagelijks in om een veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor uw leden. Helaas hebben verschillende sporters wereldwijd recent getuigd over psychisch, fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medesporters, trainers of andere sportbegeleiders. Samen willen we ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag sneller opgemerkt wordt, want als omstanders merken we dit niet altijd, of soms té laat op.

Intimidatie is een groot probleem in Nederland. Dat geldt voor de samenleving in het algemeen, maar zeker ook voor de sport. Stichting De Stilte Verbroken stelt zichzelf ten doel om primair (seksueel) misbruik binnen de sport, en secundair ook intimidatie en pesten aan te pakken.

De stichting werkt samen met Ministerie van VWS, NOC*NSF, De KNVB, verschillende bonden en gemeenten
Intimidatie, vernedering en soms ook fysiek geweld; er ging een schok door Nederland toen bleek dat dit in de turnwereld soms heel gewoon werd gevonden. Alles om tot topprestaties te komen; jonge sporters wisten soms niet eens meer wat nu wel en niet over de grens van het toelaatbare was. De turnbond KNGU startte in 2020, onder leiding van de bekende sportjurist Marjan Olfers, een diepgravend onderzoek naar de misstanden, maar besefte ook dat voor de slachtoffers een luisterend oor en mentale ondersteuning van groot belang zijn. Het probleem misbruik is groot, Triathlon, danswereld, zaak Marc Overmars en Vera Pauw volgde en waar stopt het?

Op vrijdag 30 september organiseert stichting De Stilte Verbroken een gratis bijeenkomst in het Koningin Beatrixcentrum in Wehl (Gelderland). Wij houden een plenaire bijeenkomst over het thema Veilig Sportklimaat voor bestuurders, school docenten, leiders, trainers, (buurtsportcoaches, vertrouwenscontactpersonen, ouders en sporters van elke discipline. Het programma omvat een door dans geïllustreerd verhaal uit de sportwereld, interviews met ervaringsdeskundigen vragen, dialogen, stellingen voor het publiek en aansluitend een gezellige netwerkborrel.
Aandachtspunten rondom veiligheid voor uw kind/jongeren:

● Wat moet er gebeuren om de sport veiliger te maken.
● Hoe kunnen wij omstanders (met omstanders bedoelen wij: ouders/verzorgers, docenten, trainers
leiders of andere betrokkene van een sportclub of organisatie) beter activeren om bij een
onderbuikgevoel dit te melden.
● Wat kun je doen tegen pesten.
Bovenstaande bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door: Stichting De Stilte Verbroken, Sport ID Doetinchem, Stichting Sport en Recreatie Wehl en kindcentrum het Timpaan.

Wij horen graag of u komt.
Hopelijk tot dan.

Met vriendelijke groet,
Renald Majoor, directeur stichting De Stilte Verbroken.

Voor vragen: info@destilteverbroken.nl
www.destilteverbroken.nl
Mobiel:( +31) 0637556978

Stichting De Stilte Verbroken stelt zichzelf ten doel om primair (seksueel) misbruik binnen de sport, en secundair ook intimidatie en pesten uit te bannen. De stichting moet gaan gelden als landelijk steun- en wegwijspunt voor de sport, in samenwerking met de sportbonden. Daarnaast wil de stichting de rol van de vertrouwenspersoon binnen de sport relevanter en makkelijker maken, wederom met als uiteindelijk doel om de genoemde misstanden bespreekbaar en uiteindelijk onmogelijk te maken.
De stichting is van mening wanneer je misstanden aan wilt pakken, je de dialoog aan moet gaan met alle mensen die zich rond uw kind beweegt en vaak ook het beste met uw kind voor heeft.
Daarom werkt de Stilte Verbroken mee aan een Europees project waarin er een omstander workshop is ontwikkeld gericht op jonge sporters. Om na te gaan of deze omstander workshops ook effectief werken, hebben we uw hulp nodig. Door deel te nemen aan dit onderzoek geeft u tevens een positief signaal: u laat zien dat de veiligheid van uw sporters prioriteit heeft.

Vanaf 30-09-2022 19:00uur tot 30-09-2022 23:00uur

Inschrijven